Cung cấp PG, PB

Vai Trò Của PG và PB Trong Sự Kiên

Giới Thiệu  Khái niệm và vai trò của PG trong sự kiện PG (Promotion Girl) và PB (Promotion Boy) là những thuật ngữ thường được sử dụng trong ngành tiếp thị để chỉ những người chuyên thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ tại các sự kiện. Họ…