Tổ chức sự kiện khởi công

Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện Khởi Công (Phần 1)

Tổ chức sự kiện khởi công là bước đầu tiên và quan trọng trong quá trình xây dựng một dự án. Đây là dịp để chủ đầu tư giới thiệu dự án tới công chúng, khách hàng, và đối tác. Để sự kiện diễn ra suôn sẻ và thành công, cần có kế hoạch chuẩn…